Kwaliteit

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, de NVL, is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, dé zorgspecialisten op het terrein van lactatie. Om de kwaliteit binnen de beroepsgroep lactatiekundigen te garanderen zijn door de NVL de basiskwaliteitseisen opgesteld waar de leden aan moeten voldoen.

Basiskwaliteitseisen:
– Certificering en bijscholing
– WHO Code (gedragscode ten aanzien van marketing)
– Privacy protocol
– Klachtenprocedure
– Evaluatie

Certificering en bijscholing
Om lid te zijn van de NVL moet de lactatiekundige een geldig IBCLC diploma hebben, gewaarborgd door de internationale examencommissie IBLCE. Bijscholing wordt in Nederland grotendeels verzorgd door de Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde (SBL) en er kunnen congressen en webinars worden gevolgd om de kennis en vaardigheden actueel te houden.

WHO Code (gedragscode ten aanzien van marketing)
De WHO heeft een gedragscode opgesteld ten aanzien van de marketing (van producten) betreffende babyvoeding. De Nederlandse Warenwet heeft deze WHO Code niet volledig overgenomen maar slechts het deel betreffende de voeding in de eerste 6 maanden.
IBCLC’s houden zich aan de WHO Code.

Privacy protocol
Als cliënt is het fijn te weten dat er veilig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
In het privacy protocol is te vinden hoe er in deze praktijk conform de nieuwe wet AVG wordt omgegaan met die gegevens.

Klachtenprocedure
Het zou kunnen gebeuren dat u niet tevreden bent met de begeleiding of een onderdeel ervan.
Het is goed om dat eerst binnen de praktijk te proberen op te lossen. Bent u daar niet tevreden over dan kunt u bij de NVL een klacht indienen en die zal volgens de klachtenprocedure van de NVL worden afgehandeld. Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijke klachtenregeling voor kleine ondernemers in de zorg.

Evaluatie
Om te laten weten wat uw ervaringen waren bij de begeleiding, kan er een evaluatieformulier worden gedownload, ingevuld en per mail worden teruggestuurd naar de praktijk.